Tekst en beeld

Bewoners van Hakfort & Huigenbos kunnen in overleg met de redactie tekst en beeld leveren voor deze website.

Translate - Traducir

nlarenfrdehiiditplptestr
Sloop Parkeergarage Hakfort

Helaas gaat het nu toch gebeuren! De sloop van de garage start begin van de zomer 2023.

Volgens recent onderzoek van de gemeente bleek de garage technisch niet meer te voldoen aan de veiligheidsnormen die gesteld worden aan parkeergarages.

De huren voor de beveiligde plekken werden per 1 januari 2023 opgezegd en de huurders moeten eind april de garage verlaten. Huidige huurders kunnen hun abonnement overzetten bij de Gemeente Amsterdam naar de garages Haardstee of Hoptille (voor de huidige huurprijs). En men kan de huidige toegangskaart gebruiken.

 

Opknappen gebied Heesterveld
 
De omgeving van Heesterveld en Hakfort wordt grondig aangepakt: fiets- en voetpaden krijgen nieuwe bestrating en er komen extra fietsenrekken in de binnenhoven. Parkeerplaatsen worden breder en opnieuw aangelegd. We planten nieuwe bomen en planten. De ondergrondse afvalcontainers komen op een andere plek, zodat de vuilniswagens buiten de krappe hoven kunnen blijven, wat de veiligheid ten goede komt. Ook komen er meer containers om plastic, papier en glas te scheiden.

 

Bijeenkomst over rattenoverlast

Op 7 juni 2016 werd er door 45 buurtbewoners en deskundigen gepraat over de rattenoverlast in de H-buurt. Het verkeerd aanbieden van afval en het dumpen van etensresten zijn belangrijke oorzaken van de overlast. Niet doen dus!

Verslag van de voorlichtingsavond in Paviljoen Hofgeest.
SZO_20160607_Verslag-Rattenoverlast-H-buurt

 

Betaald parkeren in H-buurt per 1 mei 2016

Op maandagavond 22 februari 2016 werd in de ruimte van de ‘Redemption Faith’ een informatieavond georganiseerd door het Stadsdeel over het invoeren van betaald parkeren per 1 mei 2016 in de hele H-buurt. Meer dan 200 bewoners hebben de informatieavond bijgewoond.

De avond werd geopend met een welkomstwoord en uitleg door Virginia Sinester, Programma coördinator Mobiliteit van het stadsdeel Zuidoost. John Brewster (Gemeente Amsterdam - afdeling Verkeer & Openbare Ruimte) hield een presentatie over waarom betaald parkeren wordt ingevoerd en Tiko ten Brink (Gemeente Amsterdam - afdeling Parkeren) over hoe betaald parkeren wordt ingevoerd. Namens het stadsdeel beantwoordde Erna Hollander, Projectmanager H-buurt vragen over de technische staat en sloop van de garages.

Na de inleidingen werden door de aanwezigen veel vragen gesteld. Bewoners /belangstellenden (die verhinderd waren voor de bijeenkomst ) konden hun vragen via mail insturen. Van die gelegenheid hebben een twintigtal bewoners gebruik gemaakt en nog steeds komen bij het stadsdeel via mail vragen binnen.

Om 20.30 sloot de gespreksleider de avond af. Daarna was er nog gelegenheid om de verschillende specialisten van de gemeente persoonlijk te spreken.

In het uitgebreide verslag van de informatieavond staan tevens de 66 vragen van bewoners en de antwoorden daarop.

SZO 20160222 verslag bewonersbijeenkomst H-buurt - betaald parkeren.pdf