Tekst en beeld

Bewoners van Hakfort & Huigenbos kunnen in overleg met de redactie tekst en beeld leveren voor deze website.

Translate - Traducir

nlarenfrdehiiditplptestr

Voor informatie over het huren van een flat in Hakfort en Huigenbos, reparaties, klachten, en nog veel meer kunt u terecht op de website van Rochdale - www.rochdale.nl

Bewonersvereniging H&H overlegt regelmatig met Woningstichting Rochdale over allerlei beheerzaken. Technisch beheer, sociaal beheer, schoonmaak en energiekosten. Persoonlijke zaken kunnen geregeld worden met afdelingen en services van Rochdale en met de huismeesters.

Wijkbeheerder Hakfort
Mvr. Chadia Boulgalag - Hakfort 1024 - 1102 LA Amsterdam Zuidoost

Tel. 020 215 0000 

Bereikbaar op volgende tijden: ma/di/do/vr van 13.00 tot 14.00 uur - di ook van 8.00 tot 9.00 uur

Wijkbeheerder Huigenbos
Dhr. Marc Neal - Huigenbos 1022 - 1102 KA Amsterdam Zuidoost

Tel. 020 215 0000

Bereikbaar op de volgende tijden: di/wo/do/vrij van 13.00 tot 14.00 uur - di ook van 8.00 tot 9.00 uur

 

WOONREGELS ROCHDALE

In Hakfort en Huigenbos hebben alle bewoners te maken met hun buren. Over het algemeen gaan buren goed met elkaar om en houden ze rekening met elkaar. Rochdale wil toch het een of ander met dit artikel iedereen in herinnering brengen.

 

REKENING HOUDEN MET DE BUREN VOORKOMT OVERLAST

• Het is niet toegestaan de TV, de radio en/of andere geluidsinstallatie(s) met een zodanig geluidsniveau aan te hebben dat dit de omwonenden overlast bezorgt.

Met andere woorden: het geluid mag niet buiten de woning te horen zijn.

• Plaats de TV, geluidsinstallatie en speakerboxen niet op de vloer of tegen de wand van de buren.

• Het is niet toegestaan om geluidsinstallaties en geluidsboxen in de tuin, op het balkon of voor een open raam te plaatsen.

• U mag van maandag tot en met zaterdag tussen 20.00 uur en 9.00 uur niet boren, timmeren of andere doe-het-zelf werkzaamheden verrichten die geluidshinder voor omwonenden geven.

Op zondag zijn deze werkzaamheden niet toegestaan tussen 20.00 uur en 11.00 uur.

• Na 22.00 uur dient u op het balkon en de galerij het geluidsniveau van uw gesprekken aan te passen.

• Huurders die een instrument bespelen zijn verplicht om met de direct omwonenden afspraken te maken over het tijdstip en de duur van het bespelen van het instrument. Dit geldt ook voor het bespelen van drumstellen en elektronisch versterkte instrumenten.

• Harde vloerbedekking, zoals zeil, linoleum, laminaat en plavuizen mag voor de omwonenden geen geluidsoverlast veroorzaken. Het is noodzakelijk om de juiste isolatie onder harde vloerbedekking aan te brengen en in huis schoeisel aan te trekken dat niet doorklinkt.

• Informeer en overleg met uw buren voordat u een feestje geeft. Maak duidelijke afspraken. Het is niet toegestaan bandjes te laten optreden in de woning.

Indien u toch geluidsoverlast ondervindt van de buren, probeer het dan eerst zelf op te lossen door te gaan praten. Als u er samen niet uitkomt, dan kan Rochdale bemiddelen. Klachten moeten altijd schriftelijk bij ons worden ingediend. Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.

 

VERVANGING C-LOCK EN AANBELSYSTEEM 2017

Sinds de renovatie van Hakfort en Huigenbos jaren geleden maken we gebruik van het electronische C-lock systeem om de schuifdeuren bij de hoofdingangen te openen, om op onze eigen galerij te komen en onze keldergang in te kunnen. Helaas zijn er door verschillende omstandigheden vaak storingen opgetreden. We hebben vele maanden met Rochdale hierover aan tafel gezeten. In het voorjaar is eindelijk de knoop doorgehakt: Rochdale heeft het besluit genomen het systeem helemaal te vernieuwen.

Dat betekent dat er per ingang circa 2 weken aan gewerkt wordt. Iedere bewoner krijgt dan nieuwe C-locks en een nieuwe Intercom. Op maandag 9 oktober wordt gestart met het vervangen van het systeem bij ingang De Leeuw.

Let u a.u.b. op de brieven van Rochdale. Zodra uw ingang klaar is moet u de nieuwe sleutels snel ophalen, anders loopt u het risico niet meer binnen te kunnen.

 

HET VERVANGEN VAN METERS IN HAKFORT - 2017

HH 20161116 Nieuwe warmtemeters

 

SCHOONHOUDEN VAN DE WONING EN DE WOONOMGEVING BEVORDERT HET WOONPLEZIER

• De binnen- en buitenzijde van de woning, zoals balkon, galerij en trappenhuis moet u als huurder zelf schoonhouden. Afvoerputjes moeten ter voorkoming van verstoppingen regelmatig worden schoongemaakt.

• Aan ongediertebestrijding (bijvoorbeeld kakkerlakkenbestrijding) bent u verplicht mee te werken. Daarnaast moet u zelf actie ondernemen, indien er sprake is van ongedierte in de woning.

• Het is niet toegestaan (een deel van) de woning, het balkon, het trappenhuis en de berging te gebruiken voor opslag van brandbare spullen.

• Het is niet toegestaan om te urineren, te spugen of anderszins de semi-openbare ruimte te bevuilen.

• Voeren van duiven, eenden en andere vogels vanaf balkon of voor het (flat) gebouw is verboden. Dit kan ongedierte aantrekken en ziektes veroorzaken.

• Huisvuil (in gesloten zakken!) en grofvuil moeten op de door het stadsdeel aangegeven wijze, dag en tijd worden aangeboden. U kunt een bekeuring krijgen, als u dit niet goed aanlevert.

• Het is niet toegestaan huisvuil of andere spullen in of rondom het gebouw te plaatsen of naar beneden te gooien. Dit is levensgevaarlijk. Diegene die gooit is strafbaar en kan een hoge boete krijgen.

• Het balkon en de semi-openbare ruimten zijn geen uitlaatplek voor uw huisdier. Gebeurt er een ‘ongelukje’, dan bent u verplicht dit schoon te maken.

• Het is verboden graffiti aan te brengen in de semi-openbare ruimten of aan het gebouw. De schade wordt verhaald op de dader(s).

 

VEILIG WONEN IS VAN GROOT BELANG

• In verband met de veiligheid en toegankelijkheid voor hulpverleners en minder-validen is het niet toegestaan de semi-openbare ruimten, zoals galerijen, liften, lifthallen, trapportalen, binnenstraten en boxgangen te gebruiken als (tijdelijke) opslag, knutsel- en/of sleutelruimte.

• Scooters en motoren zijn motorvoertuigen en verboden in het gehele gebouw.

• De box is bedoeld als fietsenberging en eventueel voor wat huisraad. Sleutelen aan brommers, het opslaan van brandbare spullen en het bewaren van voedselvoorraden (trekt ongedierte aan) is dan ook niet toegestaan.

• In verband met uw veiligheid, de veiligheid van anderen en ter voorkoming van vandalisme, adviseren wij u de toegangsdeuren niet open te doen als het bezoek niet voor u bestemd is.

• Houd de lift (indien aanwezig) niet onnodig bezet. Laat kinderen niet met de lift spelen, dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.

OVERIGE AANDACHTSPUNTEN TER VOORKOMING VAN OVERLAST AAN OMWONENDEN

• De semi-openbare ruimten zijn geen speelplaatsen. Skeeleren, skateboarden, voetballen en (brom)fietsen zijn niet toegestaan. Brommers mogen niet in de lift!

 

MAAR WAT TE DOEN ALS BUREN GEEN REKENING MET JE HOUDEN ?

Vaak weten mensen niet eens dat zij voor overlast zorgen. Als u ze ervan op de hoogte stelt en vriendelijk vraagt iets te doen om de overlast te beperken, is de kans groot dat uw probleem al opgelost is.

Wat als praten niet helpt ?

Als u al vaker aan uw buren heeft gevraagd om rekening met u te houden maar zij trekken zich dar niets van aan, dan kunt een klacht indienen bij Rochdale.

............................................

Hier tips voor een prettig gesprek

-- Wacht nooit te lang met uw klachten, maar benader uw buren gewoon wanneer u overlast ondervindt.

-- Ga niet praten als u boos bent. De boodschap komt dan niet goed over en de kans is groot dat u ruzie krijgt.

-- Als u bij uw buren aanbelt, vraag dan eerst even of ze tijd hebben om met u te praten. Als dat niet zo is, kijk dan of u een afspraak met hen kunt maken.

-- Leg zo nauwkeurig mogelijk uit waarvan u precies overlast heeft en op welke tijden.

-- Probeer niet alleen te klagen, maar ga samen met uw buren op zoek naar een oplossing. Op die manier voelen zij zich niet meteen aangevallen. Maak de overlast dus niet erger dan het in werkelijkheid is.

-- Vraag uw buren eens of ze misschien ook last van u hebben.

-- Als er ruzie dreigt te ontstaan, stop dan het gesprek. Ruzie heeft nog nooit een probleem opgelost !

-- Blijf redelijk en ga geen eisen stellen.

-- Probeer samen afspraken te maken waar beide partijen zich prettig bij voelen.

WE ZIJN ZEKER DAT IEDEREEN HET HIER DAN ERG NAAR ZIJN ZIN HEEFT

-----------------------------------------------------------------------------------

2009

Alle bewoners van Hakfort en Huigenbos hebben deze brief van Rochdale in de bus gekregen:

ROCHDALE

23 april 2009

verzoek te stoppen met geluidsoverlast

Geachte heer/mevrouw,

De afgelopen periode hebben wij regelmatig meldingen van geluidsoverlast van bewoners van de flats Hakfort en Huigenbos ontvangen. De meldingen betreffen voornamelijk het draaien van harde muziek. Wij herinneren u daarom nog eens aan de door u ondertekende huurovereenkomst.

In deze huurovereenkomst staat onder andere vermeld dat bewoners geen overlast aan omwonenden zullen bezorgen.

Het veroorzaken van geluidsoverlast is niet toegestaan ongeacht het tijdstip van de dag. Indien u toch last heeft van geluidsoverlast van de buren, bijvoorbeeld harde muziek of andere geluiden, probeert u dit dan eerst met uw buren op te lossen. Lukt dit niet, dan kunt u een overlastformulier bij de huismeester halen en invullen.

Wij nemen dan contact met de overlastgever op en proberen uw klacht naar behoren op te lossen.

Op zonnige dagen zetten bewoners nog al eens de deuren en ramen open en/of zitten op hun balkon.

Vergeet daarbij niet om rekening te houden met de buren.

Muziek is buiten een woning met open deuren en ramen eerder te horen. Daarnaast houdt niet iedereen van dezelfde muziek.

Wij geven u hierbij enkele tips die bij kunnen dragen om de geluidsoverlast tegen te gaan:

1. Plaats speakerboxen, de radio of de televisie niet op de vloer of tegen de wand van de buren. Bij het spelen van harde muziek kunt u beter een koptelefoon gebruiken.

2. Als u een feestje geeft, waarschuw uw buren dan van te voren en denk aan hun bedtijd. Zet dan de muziek wat zachter en neem niet luidruchtig afscheid op de galerij.

3. Niet iedereen heeft dezelfde levensstijl, de één werkt in nachtdiensten, de ander werkt overdag. Daarom is goed contact tussen buurtbewoners veel waard. Als men elkaar kent, is het makkelijker om even met elkaar te praten.

Als u vragen heeft, kunt u ons bereiken op telefoonnummer 020-569 40 00 (niet op vrijdag) of van maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 14.00 uur langsgaan bij uw huismeester. De huismeester van Hakfort werkt niet op vrijdag en de huismeester van Huigenbos werkt niet op maandag.

De bestuursleden van de Bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos zijn ook graag bereid u verder te helpen als u klachten heeft. Voor telefoonnummers verwijzen wij u door naar de website : www.hakfortenhuigenbos.nl.

Heeft het bovenstaande geen betrekking op u ? Beschouwt u de brief als niet verzonden.

Met vriendelijke groet

WONINGSTICHTING ROCHDALE

mw. L. van Duijn

hoofd Sociaal Beheer / hoofd Bewonerszaken

=========================================

2008

Iedereen weet dat ENEGERIE heel veel geld kost en daarom is het erg belangrijk dat we proberen zo zuinig mogelijk ermee om te gaan. Rochdale gaat in de toekomst hieraan ook mee doen en we hopen dat Hakfort en Huigenbos (zoals heel veel andere bestaande en bewoonde flats in Nederland) heel gauw aangepakt worden en wij bewoners veel geld kunnen sparen. Rochdale wil ons graag met de volgende Nieuwsbrief informeren:

HET ENERGIECERTIFICAAT

Met deze speciale nieuwsbrief willen wij U informeren over energielabels of energiecertificaten en de activiteiten van Rochdale.

Wat is een energielabel of energiecertificaat

Het energielabel geeft, op basis van een berekening, informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van een gebouw (woning of bedrijfsruimte) nodig is. Het betreft gebouwgebonden energiegebruik voor verwarming, warmwatervoorziening, verlichting, ventilatie en koeling. Het label is te vergelijken met de huidige labels voor o.a. koelkasten en auto's.

Wie is aanspreekpunt bij Rochdale

Het TK&A is verantwoordelijk voor de voorbereiding en implementatie van de energielabels binnen Rochdale. Jos Erdtsieck is als eerste hierop aanspreekbaar. Carolus Pieters is bij de implementatie betrokken.

Wat is Rochdale verplicht?

Rochdale is verplicht om bij mutatie van woningen en bedrijfspanden na 1-1-2009 een energielabel af te geven.

Hoe wil Rochdale dat aanpakken?

In 2008 zal een externe partij de gehele woningvoorraad op globaal niveau (referentiewoningniveau) gaan inspecteren en daarbij de oppervlaktes, schilkenmerken, het glas en de ketel (verwarmingsbron) op complexgemiddelde-niveau in kaart brengen.

Wat dan rest voor 2009 en verder is om bij mutatie de betreffende woning te controleren op specifieke onderdelen zoals isolatie, (dubbel) glas en, de ketel (verwarmingsbron) van de mutatiewoning (of te verkopen woning). Deze controle (en de administratieve verwerking daarvan resulterend in een label) zal Rochdale waarschijnlijk zelf organiseren. Rochdale is in dit kader in gesprek met de afdeling Systeemontwikkeling om het administratieve beheer van de energielabels zo gemakkelijk mogelijk te maken (First Housing).

Op deze manier kan de labeling kosteneffectief worden georganiseerd, waarbij voor beleid belangrijke data voor Rochdale beschikbaar blijven en worden.

Medio 2008 wordt het definitieve plan voor het beheren voorgelegd worden aan de directie.

Wat voor energiebeleid gaat Rochdale voeren

Het is nog niet duidelijk welk energiebeleid Rochdale gaat voeren. Op korte termijn wordt een aanzet gegeven voor de opzet van het energie- en duurzaamheidsbeleid. In 2008 en in 2009 zal hieraan meer vorm en inhoud gegeven worden door TK&A en BS&P. Zodra hier meer over bekend is zal dit bekend gemaakt worden.

Veelgestelde vragen van huurders / medewerkers en antwoorden

• Waarom begint energielabeling voor Rochdale nog niet?

Omdat alle corporaties zijn vrijgesteld van de verplichting tot 1 januari 2009.

• Moet Rochdale bij verkoopwoningen een energielabel overhandigen?

Ja, maar ook pas per 1 januari 2009.

• Krijgen alle huurders een energielabel?

Nee, bij een mutatie na 1 januari 2009 verstrekt Rochdale een energielabel aan de nieuwe huurder. Niet alle huurders krijgen een energielabel omdat pas bij een opname bij mutatie de exacte staat van de woning vastgesteld wordt. In veel gevallen is het energielabel van de buurman wel hetzelfde (dit is afhankelijk van of de woning van de huurder hetzelfde is op het gebied van de ketel (verwarmingsbron), dubbel glas, eventuele (na-)isolatie).

Voor wie meer wil meer weten

Voor meer algemene informatie over de Energielabels en de EPBD wordt verwezen naar de onderstaande websites.

http://www.senternovem.nl/energielabelgebouwen/index.asp

www.vrom.nl/energielabel

==========================================================================