Tekst en beeld

Bewoners van Hakfort & Huigenbos kunnen in overleg met de redactie tekst en beeld leveren voor deze website.

Translate - Traducir

nlarenfrdehiiditplptestr

Op deze website staat belangrijke en leuke informatie over Hakfort en Huigenbos, onze H-buurt, Stadsdeel Zuidoost, Rochdale en overige voor bewoners belangrijke zaken. De website zal steeds meer als informatiemedium voor de bewoners gaan fungeren. De website is ontworpen door Ultro Design / Henk van de Belt. De foto bovenaan de site is gemaakt door H&H-bewoner Marcel van der Burg.

De flatgebouwen Hakfort en Huigenbos in Amsterdam Zuidoost zijn in 1974 aan de eerste huurders over gedragen.

Bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos (BvHH) bestaat sinds 24 juni 1975. Het bestuur wordt gevormd door bewoners die vinden dat bepaalde zaken in en om Hakfort en Huigenbos aandacht en actie behoeven. De bestuursleden en actieve bewoners zetten zich daar voor in. Het beleid van BvHH wordt bepaald op ledenvergaderingen. De leden betalen € 10,- contributie per jaar. Het aanmeldingsformulier vindt u binnenkort op onze website. Zodra u de contributie betaald hebt, heeft u stemrecht op de ledenvergaderingen. Het bestuur van Hakfort en Huigenbos is er ten behoeve van de leden, maar niet in dienst van individuele leden. Eenmaal per jaar vindt een Algemene Ledenvergadering (ALv) plaats. 

Doelstelling

Onze vereniging bestaat sinds juni 1975 ( heel officieel, met statuten en inschrijving in de Kamer van Koophandel). Het bestuur (onbetaalde vrijwilligers) wordt gevormd door bewoners , die vinden dat bepaalde zaken in en rond Hakfort en Huigenbos aandacht en actie behoeven.

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners van Hakfort en Huigenbos op het gebied van wonen in de meest ruime zin. Zij tracht dit doel onder andere te bereiken door:

- het onderhouden van contacten met – en/of aansluiting zoeken bij – maatschappelijke of sociaal-culturele organisaties, de woningcorporatie en de daarvoor in aanmerking komende gemeentelijke instellingen en diensten;
- gebruik te maken van alle wettige en geoorloofde middelen, met welke het gestelde doel kan worden bereikt.
- De vereniging neemt de vertegenwoordiging van alle bewoners van Hakfort en Huigenbos op zich tegenover de woningcorporatie, gemeentelijke en andere instanties, zonder de individuele bevoegdheden en verantwoordelijkheden der bewoners aan te tasten.

Het bestuur van de Bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos is een kleine groep van bewoners, die vinden dat bepaalde zaken in en om Hakfort en Huigenbos moeten gebeuren, en die vaak meer dan andere bewoners bereid zijn zich daarvoor in te zetten.
De ledenvergadering van onze vereniging kan het bestuur iets opdragen, en kan de medewerking van het bestuur vragen voor bepaalde activiteiten of voor aanpak van problemen.
Anders gezegd: het bestuur van Hakfort en Huigenbos is er ten behoeve van de leden, niet in dienst van de leden.

Bestuur

Bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos (BvHH)
Huigenbos 10, 1102KA Amsterdam Zuidoost -
tel. 06 2000 6483 - email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (zonder *)
Registratienummer Kamer van Koophandel Amsterdam: 4053 0841.

Dhr. Jan van der Starre - voorzitter
Huigenbos 908, 1102KA - 06 1586 8110
Mvr. Gerti den Dekker - secretaris en penningmeester
Huigenbos 601, 1102KA - 06 2000 6483 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (zonder *)
Mvr. Shirley Bechoe 
Huigenbos 128 - 020 77 35 440 - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (zonder *)
Dhr. Marek Oryszczyn
Huigenbos 301 - 020 40 20 408
Mvr. Renate Tjon A Kon 
Hakfort 434 - 06 4842 3156
Dhr. Nico Oud
Hakfort 621 - 06 5394 1506

asterisk (*) beschermd tegen spam. weglaten bij adresgebruik


Lidmaatschap

De leden betalen een contributie van (thans) 10,= per jaar.
Wilt u ook graag lid worden meld u dan aan. Het aanmeldingsformulier vindt u hier op onze website.
U kunt dit formulier bij een van onze bestuursleden inleveren en de contributie tijdens de spreekuren betalen of overmaken op onze rekening NL94INGB0004841150.
Eenmaal per jaar vindt een Algemene Ledenvergadering plaats. Uw steun is van groot belang!