Tekst en beeld

Bewoners van Hakfort & Huigenbos kunnen in overleg met de redactie tekst en beeld leveren voor deze website.

Translate - Traducir

nlarenfrdehiiditplptestr

EXTRA NIEUWSBRIEF

Dankzij de bewonersvereniging een oplossing ……. Het probleem “liften” wordt aangepakt.

Rochdale gaat nog dit jaar het probleem van de slecht functionerende liften van Hakfort en Huigenbos aanpakken. De liften worden dusdanig gerenoveerd dat er praktisch sprake is van nieuwe liften (alleen de oude besturing blijft zitten, de rest wordt vernieuwd).

De liften worden om en om gerenoveerd, bewoners kunnen dus gebruik blijven maken van een lift dichtbij.

De planning van de werkzaamheden is als volgt:

Start Einde Lift Complex Werkzaamheden
28-5-2018 1-6-2018 Zeepaard Hakfort Vervangen cabine en schachtdeur drempels + kooideur aandrijving
4-6-2018 8-6-2018 Zeepaard Hakfort Vervangen staalkabels + regeling
11-6-2018 15-6-2018 Leeuw Huigenbos Vervangen staalkabels + regeling
18-6-2018 22-6-2018 Leeuw Huigenbos Vervangen cabine en schachtdeur drempels + kooideur aandrijving
25-6-2018 29-6-2018 Zeeschildpad Hakfort Vervangen cabine en schachtdeur drempels + kooideur aandrijving
2-7-2018 4-7-2018 Zeeschildpad Hakfort Vervangen staalkabels
4-7-2018 6-7-2018 Olifant Huigenbos Vervangen staalkabels + kooidorpel
9-7-2018 13-7-2018 Zebra Huigenbos Vervangen cabine en schachtdeur drempels + kooideur aandrijving
16-7-2018 20-7-2018 Zebra Huigenbos Vervangen staalkabels + regeling
23-7-2018 27-7-2018 Bever Hakfort Vervangen staalkabels
30-7-2018 3-8-2018 Bever Hakfort Vervangen cabine en schachtdeur drempels + kooideur aandrijving
2-8-2018 2-8-2018 Panda Huigenbos Vervangen kooidorpel
3-8-2018 3-8-2018 Dolfijn Hakfort Vervangen kooidorpel
15-8-2018 17-8-2018 Pinguïn Hakfort Vervangen staalkabels + kooidorpel
20-8-2018 24-8-2018 Chimpansee Huigenbos Vervangen staalkabels + regeling + kooidorpel

Het liftprobleem was jarenlang een vast agendapunt op onze vergaderingen met Rochdale. De bewonersvereniging bracht tijdens elke vergadering het liftprobleem en alle storingen uitvoerig ter sprake. We hopen dat daar met deze aanpak een eind aan zal komen.
Wij beseffen dat de werkzaamheden de bewoners wederom een hoop overlast zal bezorgen maar met Rochdale is afgesproken dat deze tot een minimum beperkt blijven. Voor het begin van de werkzaamheden ontvangt u een brief van Rochdale met nadere informatie hierover.

Eind vorig jaar konden wij al een streep zetten door een ander hardnekkig probleem n.l. het “Bel en Intercomsysteem”. Wij hopen over een paar maanden ook een streep te kunnen zetten door het agendapunt “Liften”.

Bewonersvereniging Hakfort en Huigenbos zet zich al 40 jaar in voor de bewoners!

Met vele overlegpartners (Rochdale, Stadsdeel, Politie, e.a.) wordt er namens de bewoners vergaderd over veiligheid, beheer (sociaal en technisch), onderhoud, servicekosten, parkeren, park, projecten en verbreding A9. Informatie daarover wordt aan de bewoners gegeven via nieuwsbrieven en de uitgebreide website. Bovendien is er al vele jaren 2x per week een inloopuur in 't Glazen Huis, het kantoor van de bewonersvereniging.

Klik op 'Historie en het nu' voor een overzicht van de activiteiten in verleden en heden.

 

Op 1 mei 2016 wordt in de hele H-buurt – dus  ook rond Hakfort en Huigenbos betaald parkeren ingevoerd. Het Stadsdeel heeft ons daarover onderstaande  informatie opgestuurd.

Waar men kan parkeren – tarieven

Bewoners
- In de afgesloten huurplaatsen in de garage. Tarieven voor garageplaatsen kunt u vinden op de website van de afdeling Parkeren,
- In de openbare ruimte  met een vergunning

Bezoekers parkeren in de openbare ruimte
- Voor  alle bezoekers geldt het tarief van € 1,40 per uur op tijden dat betaald parkeren geldt
- Bewoners kunnen via het stadsloket gratis een bezoekersvergunning verkrijgen waarmee hun bezoekers voor 10 uur per maand 50% korting krijgen op de uur prijs aan de automaat.

Voor ouderen en  gehandicapten geldt de regeling kraskaartvergunning
- Een kraskaartvergunning kan worden verleend aan een gehandicapte bewoner van een zelfstandige woning, gelegen in een vergunning gebied, die is aangewezen op vervoer door derden,
- een kraskaartvergunning kan worden verleend aan een bewoner van 65 jaar of ouder,
- de kraskaartvergunning geeft recht om maximaal 72 uur per kwartaal te parkeren tegen gereduceerd tarief in het vergunning gebied van de zelfstandige woning van de vergunninghouder.

Dagen/tijden betaald parkeren
Voor parkeren moet in de betaalgebieden in Zuidoost van maandag tot zaterdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op de zondagen van 12.00 uur tot 21.00 uur, worden betaald.

Wie komt in aanmerking voor een vergunning
Bewoners en bedrijven uit het vergunning gebied komen , volgend de parkeerverordening Amsterdam, in aanmerking voor een bewoners en/of bedrijfsvergunning. Of u in aanmerking komt kunt u bij het stadsdeel opvragen (hier zijn een aantal (wets)artikelen van toepassing.

Hoeveel vergunningen per adres afgegeven worden en wat deze kosten
- Bewoners kunnen maximaal 2 vergunningen per adres aanvragen. Huurplaatsen in de garage worden in mindering gebracht op het aantal te verkrijgen vergunningen.
- Het tarief van de bewonersvergunning bedraagt hier per 6 maanden € 32,50,
- Bedrijven en organisaties zoals hierboven genoemd, kunnen  maximaal  1 vergunning per 2 aantoonbare  medewerkers aanvragen
- Het tarief voor een bedrijfsvergunning bedraagt hier per 6 maanden € 52,00.
- Vergunning kunnen vanaf 1 maart 2016 worden aangevraagd , bij het stadsloket Amsterdam of via Internet (Cition/Egis) of  op kantoor bij Cition/Egis

Planning
Ingangsdatum betaald parkeren 1 mei. Vergunningaanvraag vanaf 1 maart 2016 bij Cition/ Egis en/of het stadsloket Amsterdam (Zuidoost).
Informatie op de website van het stadsdeel vanaf  1 maart 2016.

BvHH - 21.2.2016

De woningen bij Hakfort 42 zijn al jaren door Rochdale verhuurd aan het Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam met onder andere het onderdeel De Klif l, Begeleid Wonen Middelveld. Hier worden diverse groepen jongeren opgevangen die hulp nodig hebben en voorbereid worden op een terugkeer in de maatschappij.

Helaas bezorgt deze opvang voor de aangrenzende bewoners regelmatig veel overlast.
We  hebben met de teamleider en de manager aan tafel gezeten en gesproken over oplossingen op korte termijn. We hopen dat de gemaakte afspraken voor een snelle verbetering zorgen en hebben afgesproken dat we over een paar maanden de situatie evalueren.
Wanneer u overlast ervaart kunt bij  De Klif melding te maken onder de telefoonnummers
24 uur per dag, 7 dagen per week via 06 51 600 413. Tijdens werktijden kan dat ook via 020 45 30 614.

Meldingen bij de politie zojn ook erg belangrijk. Dit  kan via 0900 88 44.

Informatie over Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam staat op de website
www.legerdesheils.nl/goodwillcentra-amsterdam.

 1 februari 2016