Tekst en beeld

Bewoners van Hakfort & Huigenbos kunnen in overleg met de redactie tekst en beeld leveren voor deze website.

Translate - Traducir

nlarenfrdehiiditplptestr

Op 1 mei 2016 wordt in de hele H-buurt – dus  ook rond Hakfort en Huigenbos betaald parkeren ingevoerd. Het Stadsdeel heeft ons daarover onderstaande  informatie opgestuurd.

Waar men kan parkeren – tarieven

Bewoners
- In de afgesloten huurplaatsen in de garage. Tarieven voor garageplaatsen kunt u vinden op de website van de afdeling Parkeren,
- In de openbare ruimte  met een vergunning

Bezoekers parkeren in de openbare ruimte
- Voor  alle bezoekers geldt het tarief van € 1,40 per uur op tijden dat betaald parkeren geldt
- Bewoners kunnen via het stadsloket gratis een bezoekersvergunning verkrijgen waarmee hun bezoekers voor 10 uur per maand 50% korting krijgen op de uur prijs aan de automaat.

Voor ouderen en  gehandicapten geldt de regeling kraskaartvergunning
- Een kraskaartvergunning kan worden verleend aan een gehandicapte bewoner van een zelfstandige woning, gelegen in een vergunning gebied, die is aangewezen op vervoer door derden,
- een kraskaartvergunning kan worden verleend aan een bewoner van 65 jaar of ouder,
- de kraskaartvergunning geeft recht om maximaal 72 uur per kwartaal te parkeren tegen gereduceerd tarief in het vergunning gebied van de zelfstandige woning van de vergunninghouder.

Dagen/tijden betaald parkeren
Voor parkeren moet in de betaalgebieden in Zuidoost van maandag tot zaterdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op de zondagen van 12.00 uur tot 21.00 uur, worden betaald.

Wie komt in aanmerking voor een vergunning
Bewoners en bedrijven uit het vergunning gebied komen , volgend de parkeerverordening Amsterdam, in aanmerking voor een bewoners en/of bedrijfsvergunning. Of u in aanmerking komt kunt u bij het stadsdeel opvragen (hier zijn een aantal (wets)artikelen van toepassing.

Hoeveel vergunningen per adres afgegeven worden en wat deze kosten
- Bewoners kunnen maximaal 2 vergunningen per adres aanvragen. Huurplaatsen in de garage worden in mindering gebracht op het aantal te verkrijgen vergunningen.
- Het tarief van de bewonersvergunning bedraagt hier per 6 maanden € 32,50,
- Bedrijven en organisaties zoals hierboven genoemd, kunnen  maximaal  1 vergunning per 2 aantoonbare  medewerkers aanvragen
- Het tarief voor een bedrijfsvergunning bedraagt hier per 6 maanden € 52,00.
- Vergunning kunnen vanaf 1 maart 2016 worden aangevraagd , bij het stadsloket Amsterdam of via Internet (Cition/Egis) of  op kantoor bij Cition/Egis

Planning
Ingangsdatum betaald parkeren 1 mei. Vergunningaanvraag vanaf 1 maart 2016 bij Cition/ Egis en/of het stadsloket Amsterdam (Zuidoost).
Informatie op de website van het stadsdeel vanaf  1 maart 2016.

BvHH - 21.2.2016